deutsche flaggeengl zaszlohu zaszlo

Célunk a három vagy többgyermekes családmodell népszerűsítése, valamint azoknak a családoknak a segítése, akiknél már van két gyermek, de anyagi vagy lakhatási okok miatt nem vállalják be a kívánt harmadikat.

Ennek érdekében hirdetjük meg a „magyar keresztfiú / magyar keresztleány” intézményt, valamint a „hagyaték a jövő nemzedékért”  gyermeklétszámot növelő lehetőséget.

A mi szerepünk elsősorban a közvetítés az ösztönzés eredményeként még gyermeket/gyermekeket vállaló családok, és ezt az elhatározást támogató személyek vagy akár cégek között.
Hatni kívánunk azokra a családokra is, ahol még csak egy gyerek van, de a házaspár egészségi állapota még megengedne további gyermekáldást.


Keressük a kapcsolatot és az együttműködést minden magyar magzatvédő, családsegítő és a számbeli gyarapodásunkért cselekvő szervezettel, intézménnyel és magánszeméllyel. Azt valljuk, hogy a megfogalmazott célokat eddig még soha nem tapasztalt magyar összefogás eredményeként, hittel, alázattal, hűséggel és mérhetetlen szeretettel meg lehet valósítani.. Népünkben ehhez megvan az adottság!


A megfogalmazott célokat és a megvalósításuk érdekében megfogant ötleteinket, javaslatainkat elsősorban e honlap segítségével kívánjuk lélektől lélekig eljuttatni, de a hatékony információáramlás érdekében igénybe vesszük az elektronikus levelezést, valamint a nyomatatott és elektronikus sajtó által kínált lehetőségeket is.

Ökumenikus kápolna
a gyarapodó magyarságért

Gyumolcsolto Boldogasszony okumenikus kapolna

Mozgalom nemzetünk megmaradásáért!

gyarapodo magyarsag

© uzvolgye.hu - 2021

Webdesign: Digital Studio